Inschrijven Nachtcross 2024- Voorwaarden

Voor dit jaar word er weer door de 4 organiserende verenigingen een nachtcross competitie georganiseerd. In overleg zijn een aantal regels opgesteld (nachtcrosscommissie).
Dit reglement kunnen jullie terug vinden op de website van de A.S.U.Z., of via http://asuzcross.nl/nachtcross.
Wij wensen jullie allemaal een sportieve competitie toe!

Auto Sport Unie Zuid
Secretariaat: C. Reintjes, Drabbelsweg 3, 5814 AG Veulen.
tel: 0478-581266 Kamer van koophandel: 40164370

Door inschrijving van dit formulier verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met het volgende:

1. Door zich voor deelneming aan de cross in te schrijven onderwerpt elke deelnemer zich aan de bepalingen van het wedstrijd/huishoudelijk reglement van de A.S.U.Z. (te verkrijgen bij vereniging)

2. Door de inschrijving doet elke deelnemer afstand van elk beroep op gerechtelijke instanties welke niet in de onder punt 1 genoemde reglementen zijn aangegeven.

3. De ondergetekende verklaard dat hij/zij de A.S.U.Z. de organiserende vereniging, medewerkers van en op het circuit, bestuursleden, officials, niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade, Welke dan ook, die voor hem/haar in verband met deelneming aan de cross mocht ontstaan. Rijden in een crossauto op het rennerskwartier is geheel voor eigen risico.

4. Dit formulier is tevens een 1-dags lidmaatschap van de organiserende club/vereniging. Al deze autocrosswedstrijden worden verreden onder auspiciën van de A.S.U.Z..

5. Dit inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend en voor de gestelde sluitingsdatum te worden ingediend.

6. Elke onjuiste verklaring al dan niet opzettelijk gedaan, heeft nietigheid van dit inschrijfformulier en uitsluiting van deelname ten gevolge.

7. Inschrijving voor de nachtcross is pas geldig als het bedrag van €50,- of voor Equipes €70,- of €90.- is overgemaakt via IDEAL via de inschrijf pagina en het geld is ontvangen op de rekening van Porkshop racing. Bij afmelding of niet op komen dagen vindt geen restitutie plaats.

8. LET OP!!!: Alleen voorkeur nummer invullen Heb je nog geen eerdere nachtcross gereden in 2023 laat dit veld dan leeg. Definitieve toekenning van nummers komen op de site te staan en is in beheer van Porkshop racing

9. Telefoonnr. bij nood op de wedstrijddag: 0627473431

10. Privacy beleid Porkshop Racing nachtcross Baarlo.

11. En de uitbreiding op ons privacy beleid:

12. Tijdens evenementen/wedstrijden van ASUZ/ Porkshop racing- Nachtcross kunnen beeldopnamen gemaakt worden en gepubliceerd worden op onze website, social media en eventuele andere kanalen. Dit kan zijn door ASUZ of door Porkshop Racing zelf of door genodigden. Door inschrijving en/of het betreden van het terrein geef je toestemming voor het maken van eventuele beeldopnamen en de eventuele publicatie daarvan.

U dient akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden en privacy verklaring.